สุมินตรา แสงศรีจันทร์ (มิ้นท์)

มิ้นท์

สุมินตรา แสงศรีจันทร์ (มิ้นท์)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เคมี

ประวัติการศึกษา
- มัธยมต้น - ปลาย ศึกษาที่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ
- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การสอน
- มีประสบการณ์สอนเข้าปีที่ 4
- ติวสอบเข้า ม.1
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 - ม.6
- สอนวิชาเคมี ม.4 - ม.6
- ติวสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี + ชีวะ
- สอนวิทยาศาสตร์ EP สอนไทย ชีท Eng
- CHEMISTRY สอนไทย ชีท Eng

คอร์สที่สอน