พัชนิดา พูลเพิ่ม (น้ำ)

น้ำ

พัชนิดา พูลเพิ่ม (น้ำ)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประวัติการสอน

ประสบการณ์สอน
- ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ทุกระดับชั้น ที่สถาบันติวเตอร์มามากกว่า 3 ปี
- ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย
- ปัจจุบันบรรจุครูผู้ช่วย โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีประสบการณ์การสอนพิเศษนานกว่า 5 ปี

สไตล์การสอน
- เน้นปูพื้นฐานทำความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์จากง่ายไปยาก

คอร์สที่สอน