เสาวลักษณ์ พุทธวงค์ (ก้อย)

ก้อย

เสาวลักษณ์ พุทธวงค์ (ก้อย)

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต คู่ขนานวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประสบการณ์สอน
- ครูอัตราจ้าง 3 ปี สอนรายวิชาดาราศาสตร์, ฟิสิกส์ ม.4-6
- พนักงานราชการครู 2 ปี (ปัจจุบัน ) สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น,ฟิสิกส์  ม.4-6, ดาราศาสตร์
- มีประสบการณ์สอนพิเศษ ทั้งวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม

สไตล์การสอน
- เน้นสรุปเนื้อหา
- เน้นเทคนิคนำไปใช้

คอร์สที่สอน