กรชวัล ขำเกื้อ (หยก)

หยก

กรชวัล ขำเกื้อ (หยก)

ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา
ศึกษาแผนการเรียนสายวิทย์-คณิตในระดับมัธยมปลาย
สอบติดมหาวิทยาลัย 4 สถาบันโดยการสอบตรง
1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
3.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะบริหารและการบัญชี สาขาบัญชี
ปัจจุบันจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 70%

ประสบการณ์การสอน
ภาษาไทย ป.1 รร.อัสสัมชัญ
ภาษาไทย ป.2 รร.บ้านหนองนนทรี
ภาษาไทย ติวเข้าม.1 รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ
ภาษาไทย ม.2 รร.สตรีพัทลุง
ภาษาอังกฤษ ป.1 รร.พระแม่สกลสงเคราะห์
ภาษาอังกฤษ ป.1 รร.วัดจิกพนม
ภาษาอังกฤษ ป.3 รร.สาธิตราชภัฎพระนคร
ภาษาอังกฤษ เข้าม.1 รร.เทพศิรินทร์
ภาษาอังกฤษ เข้าม.1 รร.กัลยาณีนครศรีธรรมราช
ภาษาอังกฤษ ม.2 ปูพื้นฐานสอบ GEDรร.กำแพงเพชร
ภาษาอังกฤษ ม.2 รร.สตรีพัทลุง
ภาษาอังกฤษ ติวเข้าม.1 รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ
ภาษาอังกฤษ สอบเข้าม.4 รร.สระบุรีวิทยาคม
สังคมศึกษา ติวเข้าม.1 รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย(สอบติด)
สังคมศึกษา ติวเข้าม.1 รร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล
สังคมศึกษา ม.2 รร.สตรีพัทลุง
สังคมศึกษา ม.3 เข้าม.4 (ติดรร.สวนกุหลาบนนทบุรี)
สังคมศึกษา ติวเข้าม.4 รร.สตรีวิทยา
สังคมศึกษา ติวเข้าม.4 รร.พัทลุง
ติวข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ม.6 รร.สตรีพัทลุง(แบบกลุ่ม)

สไตล์การสอน
ไม่กดดัน เน้นสนุก ชวนคุยเพื่อสร้างสีสัน ติวเตอร์ใส่ใจน้องๆทุกคนที่เรียน มีความเข้าใจสไตล์ของเด็กว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและเป็นกันเอง ในช่วงแรกจะสอนและพูดคุยเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมให้น้องๆไม่เกร็งและสบายๆ

ติวเตอร์จะเน้นพื้นฐานและปรับพื้นฐานให้แน่น อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะสอนน้องที่พื้นฐานอ่อนหรือทำความเข้าใจได้ช้าไม่เร่งรัดให้น้องรู้สึกกดดัน

คอร์สที่สอน