ปุญญิศา จารุมา (ขนมจีน)

ขนมจีน

ปุญญิศา จารุมา (ขนมจีน)

ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ

ประวัติการศึกษา
- จบปริญาตรี คณะอัญมณี สาขาอัญมณีเเละเครื่องประดับ
  มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์สอน
- ประสบการณ์สอนมากกว่า 2 ปี
สอนได้หลายวิชาเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สามารถสอนได้ในทุกระดับชั้น

สไตล์การสอน
- สอนสนุกเป็นกันเอง
- เข้ากับเด็กได้ เข้าใจโลกของเด็ก
- สอนเด็กลองทำ เเล้วกำกับการสอน

คอร์สที่สอน