ฉัตรทริกา แสงสุข (ลิน)

ลิน

ฉัตรทริกา แสงสุข (ลิน)

ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน (ประเทศจีน)

ประสบการณ์สอน
มีประสบการ์สอนระดับชั้นต่างๆ มามากกว่า 5 ปี
- อนุบาล รร.อนุบาลดรุณา
- ประถม รร.อัสสัมชัญ / รร.สาธิต
- มัธยม รร.มาเรียลัย / รร.สันติราษ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม
- ภาษาจีนบุคคลทั่วไป และวัยทำงาน

สไตล์การสอน
- เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก
- น้องๆระดับชั้นอนุบาลและประถมเน้นทำกิจกรรมสอดแทรกความรู้ 

คอร์สที่สอน