รพีพรรณ บุตรกันหา (เบียร์)

เบียร์

รพีพรรณ บุตรกันหา (เบียร์)

ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  คณะ/สาขา :  จีนวิทยา สาขาการสอนภาษาจีน
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประสบการณ์สอน
ระดับอนุบาล 1-3
- สอนเน้นภาพ สื่อ พูด สนทนา ร้องเพลง คำศัพท์พื้นฐาน รร.รัตนาเอื้อวิทยา
- สอนพิเศษโดย เน้นภาพ สื่อ พูด สนทนา ร้องเพลง คำศัพท์พื้นฐาน เด็กอายุ 3 ขวบครึ่ง

ระดับป.1-6
- สอนพิเศษภาษาพื้นฐาน ฟัง พูด สนทนา เด็กอายุ 7 ขวบ
- สอนการบ้าน ป.1-6 รร.รัตนาเอื้อวิทยา

ระดับม.1-6
- สอนภาษาจีน ม.1-3 ร.ร.รัตนาเอื้อวิทยา
- สอนภาษาจีน ม.4 (แผนการเรียนภาษาจีน) ร.ร เม็งรายมหาราชวิทยาคม
- สอนภาษาจีนพื้นฐาน ม.4-6 (แผนการเรียนภาษาจีน) ร.ร รัตนาเอื้อวิทยา
- สอนการบ้าน ม.ต้น-ปลาย
- ติวสอบ Pat7.4 ร.ร. เม็งรายมหาราชวิทยาคม
- ติว HSK 3-4 ให้แก่นักเรียนชั้นม. 1-4 รร.รัตนาเอื้อวิทยา

ระดับบุคคลทั่วไป
- สอนพิเศษภาษาจีนเพื่อการสื่อสารคนวัยทำงาน อายุ 30 ปี
- สอนพิเศษภาษาจีนเชิงธุรกิจ คนวัยทำงาน อายุ 28 ปี

ผลงาน :
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดการแข่งพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ “我的中国故事”
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 5
มีใบประกอบวิชาชีพครู

สไตล์การสอน
- สอนสนุก สอดแทรกเทคนิคการเรียนการสอบ
- เน้นการสื่อสารได้จริง หลากหลายกิจกรรม
- ใจเย็น ใจดี มีความรับผิดชอบ

คอร์สที่สอน