รณิดา สุนทรเสนาะ (บีม)

บีม

รณิดา สุนทรเสนาะ (บีม)

ภาษาจีน, Chinese

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิชาเอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประสบการณ์สอน
- ฝึกวิชาชีพครู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย ระยะเวลา1ปี เคยสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
- เคยเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำสอนในระดับมัธยมศึกษาระยะเวลา 1 ปี
- ปัจจุบันเป็นติวเตอร์และรอเรียกบรรจุราชการ

สไตล์การสอน
- สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ
- ใจดี ใจเย็น ไม่ดุเด็กเลยเมื่อเด็กพูดผิด เน้นอธิบายให้เข้าใจมากกว่าจะตำหนิ
- ปูพื้นฐานทั้งเด็กประถม-มัธยม
- เรียนตามเนื้อหาหรือเรียนล่วงหน้าของเนื้อหาโรงเรียน
- เตรียมสอบ HSK2-4
- หากผู้เรียนไม่มีหนังสือ ผู้สอนมีไฟล์หนังสือให้

คอร์สที่สอน