สุจาริณี ดีวงษ์ (สุจา)

สุจา

สุจาริณี ดีวงษ์ (สุจา)

ภาษาอังกฤษ, English

ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษามัธยม Siriwat Wittaya Bilingual school
- จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง
- ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 คณะBusiness สาขา/ภาควิชาGlobal business administration Providence university
(นักศึกษา ป.โท ไต้หวัน ได้ทุนเต็มจำนวน)

ประสบการณ์การสอน
- สอนภาษาอังกฤษ เเละการบ้านทุกวิชา year2-Year5 โรงเรียนนานาชาติแอสคอต
- เคยเป็นติวเตอร์ที่ smart English Saimai 3ปี
- สอนภาษาอังกฤษ ม.3 รร.สวนกุหลาบ
- สอนภาษาอังกฤษ ป.5 รร.วัฒนาวิทยา

คอร์สที่สอน