ชลิดา เมฆภานุวัฒน์ (ลิดา)

ลิดา

ชลิดา เมฆภานุวัฒน์ (ลิดา)

ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะ pbic เอก จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประสบการณ์สอน
- เป็นครูสอนวิชา ภาษาจีน ที่โรงเรียนในเครือราชภัฏ ระดับประถม

สไตล์การสอน
- เน้นสอนผ่านสื่อการสอนต่างๆ เช่น เกม เพลง วิดิโอ

คอร์สที่สอน