กฤษติกานต์ ธรรมโชติ (คริส)

คริส

กฤษติกานต์ ธรรมโชติ (คริส)

วิทยาศาสตร์, English Conversation, Biology, Science

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Biotechnology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การสอน
มีประสบการณ์การสอน 6 เดือน
- Science ( ประถม) IEP ใช้ Eng 100%
- Science  (มัธยมต้น) IEP
- English  conversation  (ประถม)
- Biology IGCSE (edexcel)
- Biology (มัธยมปลาย)
- Biology ปี1-2

สไตล์การสอน
- ใช้ Presentation ประกอบภาพ, GiF และอื่นๆ จะเน้นคำศัพท์ โดยการอธิบายด้วยรูปภาพ หรือการ์ตูน และ อธิบายในส่วนของเนื้อหาภายหลัง
- เน้นให้น้องๆ เข้าใจภาพกว้างและอธิบายให้เข้าใจรายละเอียดต่อไป
- ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน
- มีการประมวลการสอนทุกคาบ

คอร์สที่สอน