ภาวิดา เจริญเมือง (แป๋ม)

แป๋ม

ภาวิดา เจริญเมือง (แป๋ม)

ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาสเปน เกียรตินิยมอันดับ 2
- ม.ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนกศิลป์ญี่ปุ่น

ประสบการณ์การสอน
มีประสบการณ์การสอนมากว่า 6 ปี
ตัวอย่างวิชาที่สอน
- ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เพิ่มเกรด, สอบเข้าม.ปลาย, สอบแลกเปลี่ยน AFS
- ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เพิ่มเกรด, สอบ Gat Eng, 9 วิชาสามัญ, CUTEP
- Essay Writing ระดับพื้นฐานถึงปานกลาง
- English Conversation ระดับพื้นฐานถึงวัยทำงาน

สไตล์การสอน
- ปรับให้เข้ากับเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียน ตามตกลงก่อนเริ่มเรียน
- โดยทั่วไปจะเน้นชวนพูดคุยโต้ตอบระหว่างกันให้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ พยายามให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนกับเนื้อหาการเรียนให้มากที่สุด แต่จะทำแบบสบายๆ ไม่กดดันตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนกล้าแสดงความเห็น ลองผิดลองถูกตามที่เข้าใจก่อนจะเฉลยจริง

คอร์สที่สอน