สโรชา โพธิ์ดี (โรส)

โรส

สโรชา โพธิ์ดี (โรส)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, O-NET, GAT

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี (เกรดเฉลี่ย 4.00)
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นักวิจัยแลกเปลี่ยนทุน ณ ประเทศฝรั่งเศส 2019

ประสบการณ์การสอน
- ประสบการณ์การสอนมากกว่า 1 ปี
- ติว สสวท. วิทยาศาสตร์
- ติว GAT, O-NET ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์
- ติว Science หลักสูตร EP โรงเรียนโยธินบูรณะ
- ติว สสวท. นักเรียนสาธิต มศว.

สไตล์การสอน
- สอนแบบพี่น้องค่ะ สบายๆ จะมีการทวนเสมอ

คอร์สที่สอน