ลิสา อภิพัฒน (บี)

บี

ลิสา อภิพัฒน (บี)

ภาษาอังกฤษ, ENGLISH, O-NET, TOEIC

การศึกษา
ป.ตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.โท คณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน TOEIC 875

ประสบการณ์การสอน
Compass tutoring school 3 ปี
Sun EDUCATION 6 เดือน (สอนออนไลน์)

สไตล์การสอน
ใจดี เป็นกันเอง 

คอร์สที่สอน