เมธินีย์ สุดสวาท (เมย์)

เมย์

เมธินีย์ สุดสวาท (เมย์)

คณิตศาสตร์, SAT-I, SAT-II, MATHEMATICS, PRE-ALGEBRA, ALGEBRA-I, ALGEBRA-II, LINEAR ALGEBRA, CALCULUS, STATISTICS
ประวัติการศึกษา
- จบ ป.ตรี คณิตศาสตร์ ศิลปากร
- จบ ป.โท คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหิดล (อินเตอร์)
-กำลังศึกษา ป.เอก คณิตศาสตร์ มหิดล (อินเตอร์)

ประสบการณ์สอน
- มากกว่า 8 ปี
- EP M. 1-6
- Inter grade 7-12
- เป็นอาจารย์พิเศษ ใน รร สามเสน (EP program)
- ติวสอบ ONet ม.3,6
- SAT Math, I,II
- IGCSE
- Statistics
- Regression

สไตล์การสอน
- สอนให้เด็กๆ เข้าใจ ตามหลักความจริง และสอนวิธีลัดควบคู่กัน
- เป็นกันเอง เป็นพี่น้อง

คอร์สที่สอน