จักกฤด เลิศชุตินาท (เต้)

เต้

จักกฤด เลิศชุตินาท (เต้)

คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ENGLISH, FRENCH, STATISTICS, TOEIC, IELTS, O-NET

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี วทบ. สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1
-ปริญญาตรี จิตวิทยา เอกประสาทจิตวิทยา มหาวิทยาลัย Universite de Franche-Comte เมือง Besancon ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์สอน
-สอนพิเศษติวเข้าโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัด (โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี)
-สอนพิเศษ IELTS สำหรับนักเรียนที่ต้องการยื่นเรียนต่อต่างประเทศ
-สอนพิเศษหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์มัธยมต้น
-สอนพิเศษสำหรับนักเรียนทุกวัยที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการสนทนาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษและฝรั่งเศส)

สไตล์การสอน
-เข้มงวด แต่ไม่ตึงเครียด
-เป็นกันเอง ไม่ต้องพิธีรีตอง
-เน้นปรับการสอนให้เข้ากับระดับของนักเรียน ไม่เร่งจนเกินไปเกินระดับที่นักเรียนเข้าใจ

 

คอร์สที่สอน