พิชชาภรณ์ ชัยรุ่งเรืองฤทธิ์ (เบียร์)

เบียร์

พิชชาภรณ์ ชัยรุ่งเรืองฤทธิ์ (เบียร์)

ภาษาอังกฤษ, GAT, TOEIC, CHINESE

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา: รร.สามเสนวิทยาลัย (English Program)
- ปริญญาตรี: Bachelor of Business Administration, Mahidol University International College
(GPA: 3.53 เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาโท: Master of International Marketing Management, University of Leeds, UK (with Distinction)

ประสบการณ์สอน
- ติวภาษาอังกฤษ (ปูพื้นฐาน สอนการบ้าน เพิ่มเกรดและ Grammar)
- ติว GAT ภาษาอังกฤษ น้องได้คะแนน 134/150
- ติว IELTS Writing น้องได้คะแนน 6-6.5
- ติว TOEIC และ กพ วิชาภาษาอังกฤษ
- สอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐาน + HSK 1-3

สไตล์การสอน
- ถนัดสอนเน้นไปทาง Grammar และทำแบบฝึกหัด มีเล่นเกมบ้าง เพื่อทบทวนบทเรียน
- สอนเป็นกันเอง ใจเย็น ค่อยๆ อธิบายจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจ

 

 

 


VDO แนะนำตัว 

 

คอร์สที่สอน