กนกวรรณ พันนาดี (ปุ๊กปิ๊ก)

ปุ๊กปิ๊ก

กนกวรรณ พันนาดี (ปุ๊กปิ๊ก)

CHINESE

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
-Bachelor degree of teaching chinese, Beijing  Union University, China
-ปริญญาโท การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประสบการณ์สอน
รับสอนวิชาภาษาจีน โดยครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี
โดยรับสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ต้องการติวเพิ่มเกรด ติวสอบ
หรือทบทวนเนื้อหาในห้องเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนเพื่อ
ใช้ในการทำงาน การท่องเที่ยว หรือเดินทางไปต่างประเทศ

สไตล์การสอน
เน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร การพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
มากกว่าท่องจำคำศัพท์ ครูผู้สอนมีเทคนิคพิเศษที่สามารถทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้
เรียนแล้วไม่มีเบื่อ

คอร์สที่สอน