จอมใจ นาคเถื่อน (ไอซ์)

ไอซ์

จอมใจ นาคเถื่อน (ไอซ์)

สังคม, ภาษาไทย, O-NET, 9วิชาสามัญ

ประวัติการศึกษา
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมศึกษา (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ประสบการณ์การสอน 2 ปี
- สังคม ติวสอบเข้าป.6 รร.หอวัง
- สังคม ติวสอบเข้าม.4 รร.เตรียมอุดมฯ
- สังคม ม.4 รร.สาธิตมศว.
- สังคม ป.6
- สังคม ป.4 รร.เซนต์โยเซฟ/กรุงเทพคริสเตียน
- ภาษาไทย ป.4 รร.จิตลดา/เซนต์โยเซฟ/กรุงเทพคริสเตียน
- ภาษาไทย 9วิชาสามัญ
- ภาษาไทย สอบเข้าม.4 รร.สตรีสมุทรปราการ
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชาวเวียดนาม

สไตล์การสอน
เป็นกันเอง จริงจังแต่ไม่เครียด ใจดี ไม่ดุ มีความยืดหยุ่นกับผู้เรียน

 

คอร์สที่สอน