พรรธน์ชรินทร์ รัตน์ประทุม (พิมพิมพ์)

พิมพิมพ์

พรรธน์ชรินทร์ รัตน์ประทุม (พิมพิมพ์)

CONVERSATION,ภาษาอังกฤษ

การศึกษา
-จบการศึกษาระดับมัธยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
-ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 School of Humanities and Tourism Management
(English major) Bangkok University GPA 3.94

เพิ่มเติม
-เรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (M.4-M.6)
-ประสบการณ์ทำงานในโรงแรม 4.5 ดาว ( The SIS kata resort Phuket)
-เป็นไกด์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้กับ บริษัทคอกช้าง ซาฟารี ภูเก็ต
-ปัจจุบันเรียนอยู่ห้องเรียนพิเศษของเอกภาษาอังกฤษ Outstanding Student Programm

-Interpretor and assistant for Begin Education Fair


ประสบการณ์สอน
-สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องประถม (ป.4)
-สอนภาษาอังกฤษสนทนาพื้นฐาน + ไวยากรณ์พื้นฐานให้กับนักศึกษาปี 1
-สอนภาษาอังกฤษ + ติวโอเน็ต ม.3
-สอนภาษาอังกฤษ ป.3 & ป.6
-สอนภาษาอังกฤษสนทนาน้อง 5 ขวบ

วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสาร การออกเสียง สำเนียง
และเทคนิคการพูดแบบเป็นธรรมชาติ สอนไวยากรณ์พื้นฐาน ติวสอบเข้า
-สามารถสอน conversation ในชีวิตประจำวัน การออกเสียง และ สำเนียง
-สอน grammar
-O-Net  ติวสอบเข้า


สไตล์การสอน
เป็นกันเอง เพลิดเพลิน เข้าใจง่าย เพิ่มจุดแข็ง เน้นจุดอ่อน และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

คอร์สที่สอน