วศิรวิชย์ เมฆอรุโณทัย (จุ้น)

จุ้น

วศิรวิชย์ เมฆอรุโณทัย (จุ้น)

GAT,PAT,O-NET, 9 วิชาสามัญ,คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์สอน

- คณิตฯ+ฟิสิกส์ม.ต้น / นร. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

(ปัจจุบันสอนน้อง ม.1 และ ม.2 โรงเรียนราชวินิจบางแก้ว เคยสอนคณิต ม.2 โรงเรียนบางพลี โรงเรียนสารสาสน์ครับ, ปัจจุบันสอน คณิตฯ น้องม.3 )

- ฟิสิกส์ ม.ปลาย / นร.โรงเรียนราชดำริ นร.โรงเรียนราชวินิจบางแก้ว

- คณิตฯ ม.ปลาย / นร. โรงเรียนราชดำริ

 

สไตล์การสอน

- เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นการจำ

- เป็นกันเอง ผู้เรียนสามารถ interact แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

- ไม่เครียด แต่ก็ได้สาระแบบเน้นๆ จัดเต็ม มีเทคนิคการทำข้อสอบเสริมให้ระหว่างสอน

VDO แนะนำตัว

คอร์สที่สอน