กัลยานุช อุฤทธิ์ (หมิว)

หมิว

กัลยานุช อุฤทธิ์ (หมิว)

CALCULUS,คณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ระดับมัธยม    โรงงานวัชรวิยา จ.กำแพงเพชร สายวิทย์-คณิต (ห้อง Program E-SMAT) เกรดเฉลี่ย 3.75

- ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกรดเฉลี่ย 2.82

 

ประสบการณ์การสอน

- ติวเตอร์ วิชาแคลคูลัส แบบตัวต่อตัว  นักศึกษาปี 2 (1 ปี) (อัพเกรดจากมีโอกาสติด 0  เป็นได้ B เพื่อย้ายสาขาเรียน)

- ติวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ แบบตัวต่อตัว ชั้นมัธยมปีที่ 2  (1ปี) (อัพเกรดเฉลี่ยจาก 1.5 เป็น 3 )

- ติวเตอร์ค่ายวิชาการ  วิชาคณิตศาสตร์ น้องมัธยมปลาย  (2 ปี)  

 

สไตล์การสอน

- เป็นคนใจเย็นในการสอน

- สอนให้เข้าใจมากกว่าจำ และให้ฝึกทำตัวอย่าง

- ในส่วนที่ต้องจำ เช่นสูตร จะมีเทคนิคการจำ จากประสบการณ์ของเราเอง

- น้องที่เรียนแบบตัวต่อตัว แต่ละคนสไตล์ต่างกัน

   หมิวจะปรับให้ตามสไตล์ของน้อง เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาตามที่น้องชอบ
   
   พร้อมแทรกทัศนคติดีๆ เพื่อพร้อมเรียนรู้เสมอ

คอร์สที่สอน