ลัดดาวัลย์ ทองฝอย (บี)

บี

ลัดดาวัลย์ ทองฝอย (บี)

คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ENGLISH,SCIENCE,MATHEMATICS

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะโบราณคดี เอกภาษาตะวันออก

ประสบการณ์สอน
มากกว่า5 ปี

-จัดการเรียนการสอน Class ต้นแบบให้แก่ครูในองค์กร

-หลักสูตร IEP :
วิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ
ระดับ อ. 1-3 / ป. 1-6 / ม. 1-3

-วิทยากรอบรมครู การเรียนการสอนแนว Activity base
จัดค่ายภาษาอังกฤษระดับ อนุบาล ประถม มัธยม ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

-ครูประจำหลักสูตร IEP
สอนวิชาวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ โดยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา
ระดับ P.5-6 และ S.3 ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

-Aupair ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
สอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 3 และ 4 ปี

-ครูประจำหลักสูตร ASEAN
สอนวิชาภาษาเขมร  โดยสื่อสาร 2 ภาษา 
ระดับ ป. 4-6  ณ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ จ. สุรินทร์
วิทยากรสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่ ณ ที่ว่าการ อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

คอร์สที่สอน