นุชจิรา สาระถี (แพน)

แพน

นุชจิรา สาระถี (แพน)

ภาษาไทย

การศึกษา
จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย​ - ปี2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประสบการณ์สอน

เคยสอนภาษาไทยนักเรียนระดับประถมปีที่1-6

โรงเรียนสุขเจริญผล​

จังหวัดสมุทรปราการ​ สอน1 ปี

สอนวิชาภาษาไทย

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน