ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ (ปาล์ม)

ปาล์ม

ปิยะรัตน์ กิตติวัฒน์ (ปาล์ม)

TOEIC,English,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- มัธยมปลาย Thai Chritian school

-ปริญญาครีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะจอมเกล้าธนบุรี

 

ประสบการณ์สอน

-ภาษาอังกฤษ conversation ติวทั่วไป และเตรียมสอบ 4 ปี (ทุกเพศทุกวัย), toeic

-วิทย์ คณิตประถมศึกษา

 

วิดีโอแนะนำตัว (Introductory)

Thai Version

English Version

คอร์สที่สอน