นวรีน พิทักษ์ทองวัฒนา (นวรีน)

นวรีน

นวรีน พิทักษ์ทองวัฒนา (นวรีน)

CONVERSATION ENGLISH,IELTS,SAT I-II

 ประวัติการศึกษา (Education)
- Modern international school of Bangkok (IGCSE ‘O’ Levels)
- Wynberg-Allen school (Mussoorie, India)
- Assumption University Thailand (Major: Finance, Minor:Accounting)

ประสบการณ์สอน 3 ปี (Experience 3 Years)
- IELTS
- Conversation for Adults
- Pre-intermediate English (reading, listening, speaking, grammar, functional language)
- Upper-intermediate English (reading, listening, speaking, grammar, functional language)
- Qualification : ใบประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ CELTA pass with B grade (Cambridge, England)
- ใบ TEFL ตามหลักสูตรประเทศอังกฤษ (ของ Cambridge)

 

 

วิดีโอแนะนำตัว (Introductory)

Thai Version

English Version

 

คอร์สที่สอน