เพชรปวีณ เลิศคณารัตน์ (เพชร)

เพชร

เพชรปวีณ เลิศคณารัตน์ (เพชร)

ภาษาไทย/สังคม/ภาษาอังกฤษ/O-NET/GAT/9 วิชาสามัญ/คณิตศาสตร์

การศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล GPAX : 3.55
- มัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาในแผน English Program โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาในแผน วิทย์-คณิต รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ประสบการณ์การสอน
- ระดับอนุบาล
- ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ อ.3 รร.เจี้ยนหัว จ.นครปฐม
- ระดับประถม
- สอนออนไลน์ ภาษาอังกฤษ ป.6 2 คน
- สอนออนไลน์ คณิตศาตร์ ป.4 รร.วชิราวุธวิทยาลัย
- สอนออนไลน์ ภาษาไทย ป.3 (การอ่าน-การเขียน)
- ติวสอบเข้า ม.1 รร.โพธิสาร วิชาภาษาไทย และ สังคมศึกษา
- ระดับมัธยม
- สอนออนไลน์ ไทย สังคม ม.1 รร.บดินทรเดชา
- สอน GAT เชื่อมโยง น้องได้คะแนนเต็ม 150 2 คน(สอนแบบตัวต่อตัว)

ประสบการณ์เพิ่มเติม
- ได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ. 2559
- เป็นนักจัดรายการวิทยุ FM 99

สไตล์การสอน
พี่จะสอนแบบไม่ให้น้องเครียด ให้น้องๆสนุกกับการเรียนรู้ หากเป็นวิชาที่ให้ความจำ เช่น วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
พี่จะมีทริคการจำให้น้องและทำให้บรรยากาศการเรียนไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะคะ
ตลอดการเรียนจะมีการถามคำถามน้องตลอดเพื่อเช็คความเข้าใจของน้อง ไม่ปล่อยปละละเลยแน่นอนค่า

หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้เพชรรายงานผลการเรียนของน้องแต่ละครั้ง เพชรยินดีมากๆค่ะ อีกทั้งอุปกรณ์การสอนของเพชรก็มีครบถ้วน
น้องสามารถฟัง และเห็นภาพเนื้อหาได้อย่างชัดเจนค่ะ 

 

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน