ชาลิสา วิทยากรโกมล (โบว์)

โบว์

ชาลิสา วิทยากรโกมล (โบว์)

CHINESE

การศึกษา
มัธยมปลาย
ศิลป์ภาษาจีน รร.พระหฤทัยคอนแวนต์
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
Guangxi Normal University ประเทศจีน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เกรด 3.69 เกียรตินิยมอันดับ1
(โครงการ2+2 คือเรียนที่ไทย 2 ปี เรียนที่จีน 2 ปี ได้รับปริญญา 2 ใบคะ )
-สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK5

ประสบการณ์
สอนมา 2 ปีกว่าแล้วค่ะ
รับสอนทักษะภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาจีนระดับพื้นฐาน
เรียนเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน
การสนทนาในชีวิตประจำวัน
สอนตั้งแต่เด็กอนุบาล ประถม มัธยมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีน

 

วิดีโอแนะนำตัว 

Thai Version

Chinese Version

คอร์สที่สอน