อานัสไชย วรนันท์พัฒน์ (จั่นเจา)

จั่นเจา

อานัสไชย วรนันท์พัฒน์ (จั่นเจา)

ฟิสิกส์/PHYSICS I/A-LEVEL)/PHYSICS/คณิตศาสตร์/CALCULUS I IGCSE/MATHEMATICS/PRE MATH/PRE PHYSICS/O-NET/PAT/9 วิชาสามัญ

ประวัติการศึกษา :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จบการศึกษาแล้ว วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการสอน :
ประสบการณ์สอนกว่า 19 ปี
- ปัจจุบัน ติวเตอร์ วิชาคณิตฯ ฟิสิกส์ ติวตามโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด O-net, 9สามัญ, PAT1, PAT2 และ PAT3

- 2549-2562 อาจารย์พิเศษและติวเตอร์ วิชาคณิตฯ ฟิสิกส์ ติวตามโรงเรียนในภาคเหนือ

- 2547-2549 อาจารย์พิเศษและติวเตอร์ วิชาคณิตฯ ฟิสิกส์ ติวตามโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้มีผลงานการเขียนหนังสือ ดังนี้
- หนังสือเฉลยโควตามช.10พ.ศ. วิชาคณิตฯฟิสิกส์
- หนังสือเฉลย 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตฯ ฟิสิกส์
- หนังสือเฉลย PAT1

คอร์สที่สอน