กัลยรัตน์ คล้ายฉิม (ออม)

ออม

กัลยรัตน์ คล้ายฉิม (ออม)

ฟิสิกส์/เคมี/วิทยาศาสตร์

การศึกษา
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์
- ติวเนื้อหา o-net มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมี ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ
- สอนเนื้อหาวิชา General Chemistry ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
- private tutor สอนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำต่างๆ ประสบการณ์มากกว่า 2 ปี

สไตล์การสอน
มีความเป็นกันเอง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นปูพื้นฐานให้แน่น เข้าใจภาพรวมของเนื้อหา โดยอาจมีการวาดรูป ทำmind map หรือยกสถานการณ์จริงประกอบ
และให้น้องสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาเป็นความเข้าใจของตนเอง เพื่อนำไปใช้ทำโจทย์ที่หลากหลายที่เตรียมไว้ให้ และมีเทคนิกการการทำโจทย์แบบง่ายๆให้ด้วย
สุดท้ายเมื่อจบคาบ จะมีการสรุปตอนท้ายว่าที่เรียนมามีอะไรบ้าง

คอร์สที่สอน