เจนจิรา ธาตวากร (แจกกี้)

แจกกี้

เจนจิรา ธาตวากร (แจกกี้)

SECONDARY & HIGH SCHOOL (USA)/ENGLISH9 วิชาสามัญ/GAT/O-NET SECONDARY & HIGH SCHOOL (UK)/ENGLISH/BMAT/IGCSE/SAT-I/GED/IELTS/TOEIC มัธยมศึกษาตอนปลาย/ภาษาอังกฤษ

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย 3.57

ปริญญาโท Univeristy of Nottingham

ประสบการณ์

Professional Qualifications
More than 3 years of experience in teaching and
tutoring English
- Received “House Of Griffin’s Best teacher” award in 2016 and 2017
- Recognized for the ability to develop and implement
materials, curricula, and classroom activities
- Incorporate digital technology for learning activities
including the use of software applications, leading to
subsequent implementation by regular teacher

English Proficiency Scores
TOEFL ITP 623/677
SAT 640/800
GSAT 710/800
CU-TEP 103/120

Training & Self-Improvement
FEB 2017    GED Summit, Thailand
JUL 2017     Referee, Griffin Award
DEC 2017    MC and lecturer, KMIDS Seminar #1
MAR 2018    Recruit staff, Job Fair Chulalongkorn
MAR 2018    MC and lecturer, MUIC Seminar #14
MAR 2018    Presentation Pro Training
MAY 2018    The qualities of an effective teacher training, Thammasat University
JUL 2018     MC and lecturer, MUIDS Seminar #15
AUG 2018    MC and lecturer, SPIP Seminar #1
SEP 2018     GED Summit, Malaysia
SEP 2018     MC and lecturer, MUIC Seminar #16
OCT 2018    MC and lecturer, KMIDS Seminar #2
OCT 2018    MC and lecturer, SPIP Seminar 2
OCT 2018    How to be the master teacher training #1
OCT 2018    How to be the master teacher training #2
NOV 2018   Staff, Assumption Active Play Active Learning
MAY 2019   MC and Lecturer, BMAT seminar #1
JULY 2019   MC and Lecturer, BMAT seminar # 2
OCT 2019   Lecturer, Lin’s international medical consulting’s, BMAT Seminar

คอร์สที่สอน