อารีรัตน์ แสนเดช (ฟิล์ม)

ฟิล์ม

อารีรัตน์ แสนเดช (ฟิล์ม)

คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีววิทยา/BIO IY/BIO II/GED/IGCSESCIENCE/BIOLOGY/O-NET/GAT/PAT/9 วิชาสามัญ/CHEMISTRY/GEOMETRY

การศึกษา
จบป.ตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จากพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการสอน
สอนสถาบันกวดวิชาเอพลัสติวเตอร์ 2ปี (สอนเดี่ยว และกลุ่ม 30คน สอนออนไลน์),ปัจจุบัน รับสอนอิสระ เพิ่มเกรด ตะลุยโจทย์ สอบ GED และสอนอินเตอร์วิชา คณิตม.ต้น วิทยาศาสตร์ม.ต้น ,ชีววิทยาม.ปลาย-มหาวิทยาลัย,ติวสอบ GAT PAT2(ชีววิทยา) 9วิชาสามัญ(ชีววิทยา),เป็นวิทยากร TCASter ของสถาบันกวดวิชาออนดีมาน,วิทยากรติวโอเน็ตทั่วไทย กับอจท.

คอร์สที่สอน