ศิรภัสสร ศรีบรรเทา (จีจี้)

จีจี้

ศิรภัสสร ศรีบรรเทา (จีจี้)

CHINESE

การศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สายการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน GPA: 3.68
- ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่4 คณะการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ (汉语国际教育) มหาวิทยาลัย Kunming university of sciences and technology (昆明理工大学)GPA: 3.32 HSK 5 (261 คะแนน)

ประสบการณ์
ฝึกสอนที่ The Affiliated Middle School of Kust (昆明理工大学附属中学)ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ปี2018
สอนออนไลน์
วิชาภาษาไทยพื้นฐานให้ชาวจีน
ติวสอบปลายภาควิชาภาษาจีนในนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย
ติวสอบ HSK
ติวภาษาจีนเพื่อเพิ่มเกรด
สอนภาษาจีนตั้งแต่เริ่มสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน

คอร์สที่สอน