ณัฐธิดา ห่างภัย (ขิม)

ขิม

ณัฐธิดา ห่างภัย (ขิม)

วิทยาศาสตร์, เคมี

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

ประสบการณ์
รับสอนพิเศษ มากกว่า 5 ปี
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถม ถึง ม.ปลาย
- เคมี ม.ปลาย

คอร์สที่สอน