ชานนท์ รสมาลา (ปอนด์)

ปอนด์

ชานนท์ รสมาลา (ปอนด์)

9 วิชาสามัญ,PAT,O-NET,SAT-I,/คณิตศาสตร์

การศึกษา
ม.ปลาย เตรียมอุดมศึกษา
กำลังศึกษา ป.ตรี คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี ม.มหิดล
*คะแนน PAT 1 192/300 ปี2555
*7 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 72/100

ประสบการณ์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 3 ปี

คอร์สที่สอน