ณัฐกิตติ์ กิจชีววิทยา (นัท)

นัท

ณัฐกิตติ์ กิจชีววิทยา (นัท)

PHYSICS,CALCULUS,PAT

การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (ม.1-ม.6)
- ระดับปริญญาตรีที่ SIIT ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)
  สาขา Electronic and Communication Engineering
- ระดับปริญญาโท (กำลังศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn University)
  นักเรียนทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า  

ประสบการณ

- มีประสบการณ์การสอน 5 ปี
- ติวเตอร์สอนพิเศษที่สถานบันติวเตอร์จุฬา สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวิชาฟิสิกส์ เเบ่งเป็นหัวข้อ ความถนัดทางวิศวกรรม (PAT 3) , 9 วิชาสามัญ เเละ PAT 2
- ติวเตอร์สอนพิเศษที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
- ผู้ช่วยสอนในวิชา Differential equation ที่ SIIT ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ติวเตอร์อิสระ วิชาที่รับสอนวิชาฟิสิกส์, 9 วิชาสามัญฯ เเละ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

คอร์สที่สอน