จุฑาพร วงศ์วัฒนเดช (เบนซ์)

เบนซ์

จุฑาพร วงศ์วัฒนเดช (เบนซ์)

ENGLISH PRE MATH คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์
- สอนการบ้านเด็กประถม 3 ปี (คณิต อังกฤษ ไทย สังคม วิทย์)
- สอนกฎหมาย 3 ปี
- สอนแบบติวตัวต่อตัว / ออนไลน์

เป็นกันเอง ใจดี มีแบบฝึกหัดให้น้องๆฝึกทำหลากหลายแบบ

คอร์สที่สอน