ญาณิศา ตะนุสะ (เอมมี่)

เอมมี่

ญาณิศา ตะนุสะ (เอมมี่)

วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,เคมี

ประวัติการศึกษา

- มัธยมปลาย: โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สาย วิทย์-คณิต -2557
- ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- 2561
ปริญญาโท: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประสบการณ์สอน

- มีประสบการณ์การสอนกว่า 4 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ และ เคมี 
- เริ่มสอนพิเศษตั้งแต่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยปี 1 เป็นลักษณะการสอนตามบ้าน

นักเรียนชั้นม.ปลาย
-
สอนวิชา เคมี ม.ปลาย เป็นนักเรียนชาย (ม.4)
-
สอนวิชา เคมี และฟิสิกส์ ติวสอบกลางภาคและปลายภาคนักเรียนหญิง ม.4 กลุ่ม 3 คน
-
สอนวิชาเคมีนักเรียนหญิงขึ้น ม.5 ทบทวนม.4 และเรียนล่วงหน้าม.5 ช่วงปิดเทอม
-
นักเรียนชั้นม.ต้น
-
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นนักเรียนหญิง (ม.1)
-
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ชีทอังกฤษสอนไทย

นักเรียนชั้นประถม
-
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สอนทั้งชีทอังกฤษและชีทไทยโดยมีการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบ
-
สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ป.2 นักเรียนชาย สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน โดยให้เน้นไวยากรณ์และคำศัพท์
-
สอนวิชาภาษาอังกฤษกลุ่ม2 คน นักเรียนหญิง ป.3 และ ป.5 สอนตามบทเรียนที่โรงเรียนโดยให้เน้นไวยากรณ์และคำศัพท์
-
เป็น TA ให้สถาบัน e-science สอนการทดลองสำหรับเด็กอนุบาลและประถมให้โรงเรียนนานาชาติ

คอร์สที่สอน