ธนวิชญ์ กิจบำรุง (แชมป์)

แชมป์

ธนวิชญ์ กิจบำรุง (แชมป์)

คณิตศาสตร์, DIFF. EQUATION, CALCULUS II, SAT-II, SAT-I, MATHEMATICS, PRE MATH, O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, PRE-ALGEBRA, ALGEBRA I, ALGEBRA II, PRE-CALCULUS

การศึกษา
- ม.ปลาย: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (ได้ทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
- ป.ตรี: เกียรตินิมยมอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาอุตสาหการ

ประสบการณ์
สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร๋ (Math) มา 5 ปี ตั้งแต่ระดับ ม.ต้นถึงมหาลัย ทั้งภาคไทยและ Inter

คอร์สที่สอน