สุกัญญา ก้องวิวัฒน์พงศ์ (แบงค์)

แบงค์

สุกัญญา ก้องวิวัฒน์พงศ์ (แบงค์)

CHINESE

การศึกษา
ปริญญาตรีคณะวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกภาษาจีน

ประสบการณ์
ภาษาจีนสนทนาระดับต้น-ระดับกลาง
ภาษาจีนHSK1-5

คอร์สที่สอน