เฉลิมพล จงจอหอ (ตุ้ย)

ตุ้ย

เฉลิมพล จงจอหอ (ตุ้ย)

ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์/เคมี/SAI-I/PHYSICS/CHEMISTRY/MATHERMATIC/ALGEBRA I-II

ประวัติการศึกษา
-ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขา ปิโตรเคมี ม.ศิลปากร

ประสบการณ์สอน

10 ปี

-เริ่มเป็นติวเตอร์ตั้งแต่ 2542 หลังจบการศึกษาก็รับเป็นติวเตอร์อิสระ เคยสอนทั้งPrivate และกลุ่มขนาด 50คน
-ปัจจุบันเปิดสถานที่รับสอนเอง
-ติวเพื่อสอบเข้า รร เตรียมอุดมศึกษา 
-ติวเพื่อเข้ารร. มหิดลวิทยานุสรณ์
-ติวสอบ กสพท  ,กลุ่มแพทย์

คอร์สที่สอน