ภัทรธิดา ไทยอุส่าห์ (อิม)

อิม

ภัทรธิดา ไทยอุส่าห์ (อิม)

ภาษาอังกฤษ,GAT,PAT,CONVERSATION (ENGLISH,ITALIAN,FRANCH)

Education

- จบการศึกษาจากอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เอกภาษาสเปน โทภาษาอังกฤษ และเรียนภาษาอิตาเลียนเป็นวิชาเลือก
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ภาษาฝรั่งเศส ติดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส
- จบสายศิลป์-ฝรั่งเศสจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสรอบกรุงเทพมหานคร

Experience

- ภาษาอังกฤษทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เคยสอนทั้งเด็กประถม มัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย และวัยทำงาน
- ติวสอบ GAT / ONET / วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
- ติวสอบ TOEFL / IELTS / TOEIC ให้นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานไปจนถึงนักเรียนอินเตอร์
- เป็นครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับบริษัท TOPICA
- สอน PAT 7 ภาษาฝรั่งเศสให้นักเรียนมัธยมปลาย
- สอนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเกรดให้นักเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส
- สอนภาษาฝรั่งเศสให้นักเรียนต่างชาต
- สอนภาษาอิตาเลียนพื้นฐานให้กับนักธุรกิจชาวไทย ประสบการณ์สอน 5 ปี

เคยสอนให้นักเรียนโรงเรียนมาแตร์, เตรียมพัฒนาการ, สาธิตมศว., สาธิตจุฬา, เซนต์โยเซฟ, สตรีวิทยา2, สตรีวิทยา3, สวนกุหลาบ,
เทพศิรินทร์, KIS International School, Bangkok Preparatory School, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อินเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) และ ABAC เป็นต้น

คอร์สที่สอน