วรรณศิกา สุริยนต์ (กรีน)

กรีน

วรรณศิกา สุริยนต์ (กรีน)

IGCSE, SAT-I, SAT-II, O-NET, 9 วิชาสามัญ, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย, ชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย, PAT 2, ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ปลาย, ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.ต้น, เคมี ระดับชั้น ม.ปลาย, เคมี ระดับชั้น ม.ต้น, GED, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6

ประวัติการศึกษา

  • ม.1-6 ศึกษาที่รร.ปิยะมหาราชาลัย ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ODO หรือโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
  • ปัจจุบันนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์สอน

  • สอนป.1-6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ 2ปี
  • สอนม.ต้น วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ปี
  • สอนม.ปลาย ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4เดือน

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน