อณัศยา ลี้บุญส่ง (ฝน)

ฝน

อณัศยา ลี้บุญส่ง (ฝน)

Chemistry, O-NET, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย,คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ต้น, วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, 9 วิชาสามัญ, PAT 2, เคมี ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถม

ประวัติการศึกษา 

มัธยมต้น-ปลาย : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์สอน

ประสบการณ์สอนในอดีตดังนี้ 
  • วิชาเคมี : สอนวิชาเคมีนักเรียนชั้นม.4-6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แบบ Private tutor และสอนเคมีให้แก่นักเรียนเตรียมวิศวะพระจอมเกล้าพระนครเหนือชั้นปีที่1-2 วิชาเคมี เป็นระยะเวลา 2 ปี
  • มีประสบการณ์สอนตัวต่อตัววิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ป.3 กับม.2 รวมทั้งวิชาเคมีม.4-5 เป็นเนื้อหาแบบep ค่ะ
 
หลังจากนั้นได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษา Columbia west college ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองลอสแองเจลิส เป็นเวลาประมาณ 1 ปี 3 เดือน
• มีประสบการณ์สอนตัวต่อตัววิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ป.3 กับม.2 รวมทั้งวิชาเคมีม.4-5 เป็นเนื้อหาแบบep ค่ะ
• ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษ Part-time วิชาดังนี้ :
         - วิชาคณิตศาสตร์ : สอนที่สถาบัน Math talent สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวทุกวันเสาร์ซึ่งมีนักเรียนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติในระดับชั้น อ.3-ม.3 , สอนแบบ Private tutor ให้กับนักเรียนชั้น year5 รร.นานาชาติ Shrewburry 
          - วิชาวิทยาศาสตร์ : สอน online ให้กับนักเรียนชั้นม.2และม.3 ตัวต่อตัว โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ 
         - วิชาภาษาอังกฤษ : สอนเป็นแบบ Private tutor ให้กับนักเรียนชั้นม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้าม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา, ติวสอบเข้าม.4 รร.สาธิตประสานมิตรมศว., สอนการอ่านจับใจความแก่นักเรียนชั้น year4 รร.นานาชาติ Shrewburry, สอน Gat อังกฤษให้กับนักเรียนม.ปลายเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย, สอนแกรมม่า การอ่าน การพูด พื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นม.4 รร.นาคประสิทธิ์, สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แก่นักเรียนอายุ 24 ปี,และ สอนแกรมม่า คำศัพท์ การพูด ให้แก่วัยทำงานอายุ 30 ปี 

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

 

คอร์สที่สอน