ธัญชนก ศรียงยศ (ฟ้า)

ฟ้า

ธัญชนก ศรียงยศ (ฟ้า)

O-NET, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.ปลาย, 9 วิชาสามัญ, วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ประสบการณ์สอน

- ติวสอบ นร.นายสิบ, ทหารบก, ทหารอากาศ, ทหารเรือ
- ติวสอบเข้า รร.เตรียมทหาร ติว O-NET ม.6, ม.3 
-
สอนเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง gifted ม.1 
-
สอนสถาบัน fish six โรงเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
-
ติวสอบเข้า ม.1 สตรีวิทยา
-
9 วิชาสามัญ สังคม

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน