ณิศวรา ยูรนิยม (เบส)

เบส

ณิศวรา ยูรนิยม (เบส)

English Conversation, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6, GAT, ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6, สังคม ระดับชั้น ม.1-3 และประถมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการศึกษา

- ชั้นมัธยมศึกษาหลักสูตรโครงการ English program 
- กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
สอบติด คณะมนุษยศาสตร์ (เอกอังกฤษ) มช. : สละสิทธิ์
-
สอบติด คณะศิลปศาสตร์ (เอกภาษาไทย) ธรรมศาสตร์ : สละสิทธิ์


ประสบการณ์สอน

ประสบการณ์การสอน 2 ปี

วิชาภาษาไทย : เคยสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม - มัธยมปลาย เพิ่มเกรดในโรงเรียน และฝึกทำข้อสอบ/มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ

วิชาสังคม : เคยสอนตั้งแต่ประถม - มัธยมปลาย เพิ่มเกรดในโรงเรียนและฝึกทำข้อสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ : เคยสอนตั้งแต่ประถม - มัธยมปลาย เพิ่มเกรดและฝึกทำข้อสอบ

เคยสอนเชาว์ปัญญา ระดับชั้นอนุบาล/สอบเข้าป.1

คอร์สที่สอน