ประกายวรรณ สุริยนต์ (กิ๊ฟ)

กิ๊ฟ

ประกายวรรณ สุริยนต์ (กิ๊ฟ)

CHEMICAL YEAR 9, IGCSE Chem, SAT-II Chem, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3, วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3, เคมี 9 วิชาสามัญ, เคมี PAT 2, เคมี ระดับชั้น ม.4-6, เคมี ระดับชั้น ม.ต้น, คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (ทุน พสวท.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เอกการสอนเคมีระดับมัธยมปลาย (ทุน สควค.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์สอน

- ฝึกสอน 1 ปี ในวิชาเคมี ชั้น ม.5 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
- อาจารย์พิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
- ติวเตอร์ (สอนตัวต่อตัว) วิชาเคมี ม.5, ม.6 และคณิตศาสตร์ ป.6, ม.2 และ ม.5 ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์,
  SISB, โรงเรียนโยธินบูรณะ, SISB และ Shrewsbury International School
- ติวเตอร์วิชาเคมีและคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ณ สถาบันบ้านเด็กเรียน หมู่บ้านวราบดินทร์ ลำลูกกา คลอง 5
- เป็น Area development manager ให้กับบริษัทคุมอง ไทยแลนด์ (มีโอกาสได้สอนนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์)

Kru P'Gift Chemistry for high school (ม.ต้น - ม.ปลาย), Math (ประถม, ม.ต้น)

วิดีโอแนะนำตัว

 

คอร์สที่สอน