มูนาด้า ขุนชำนาญ (เฟิร์น)

เฟิร์น

มูนาด้า ขุนชำนาญ (เฟิร์น)

IELTS, TOEIC, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3, ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถม4-6

การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ คือ ความเข้าใจและการนำไปใช้ได้จริง ดังนั้นการสอนของพี่จะเน้นสอนให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
ไม่ใช่เนื้อเกินความสามารถที่ตัวนักเรียนจะรับไหวและสามารถนำไปใช้ได้จริงในระยะยาว

Successful Learning is about understanding and practical application. Therefore,
My teaching will focus on students to understand the content easily.
And I will not use the content that is too difficult for students so they can truly apply it in the long term.

ประวัติการศึกษา

Panyapiwat institute of management Major: Hotel and Tourism Management (English Major)

ประสบการณ์การสอน

2 Years

 

 

 

 

 

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

คอร์สที่สอน