บัวปาล บัสเนท (บัว)

บัว

บัวปาล บัสเนท (บัว)

IELTS Speaking & Writing

ประวัติการศึกษา

Panyapiwat institute of management Major : Hotel and Tourism Management (English Major)

ประสบการณ์สอน

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย และ IELTS

คอร์สที่สอน