พลวีร์ แสงเดือน (ดิว)

ดิว

พลวีร์ แสงเดือน (ดิว)

English Conversation, GED, IELTS, Italian Conversation, SAT-I, TOEIC

ประวัติการศึกษา

BA. Mahidol University International College

MA. Kingston London University

นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศอิตาลี และ Liceo Scientifico Ancona 1 ปี

ประสบการณ์สอน

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษในทุกระดับจากสถาบันกวดวิชาชั้นนำมากกว่า 10 ปี

อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 4 ปี

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS 2 ปี ที่ New Oxford School (สาขา รังสิต, บางนา)

With more than 10 years of experience in English Teaching, I truly understand each of the student needs. I always see weak points of students and provide practical ways to improve. Trust me and MyCourseLive for your best English !

ด้วยประสบการณ์สอนมากกว่าสิบปี ครูมีความเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี โดยจุดอ่อนทางภาษาของผู้เรียนจะได้รับการวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในทางที่ดีที่สุด แล้วเจอกันใน MyCourseLive !

วีดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

Italian Version

คอร์สที่สอน